Systém evidence kontaminovaných míst

Nemáte náhodou tento problém?

Základní informace o informačním systému SEKM

POZOR!

SEKM byl tento víkend přenesen na server MŽP a je již opět funkční s ostrými daty. Editace dat byla opět umožněna od úterý 23.7.2013 od 11 hod. Prosím, věnujte pozornost pokynům pro ins ... více >>

SEKM a jeho součásti

SEKM znamená „Systém evidence kontaminovaných míst“ a jedná se o systém zřízený Ministerstvem životního prostředí ČR pro evidenci, sledování a posuzování príorit kontaminovaných resp. potenciálně kontaminovaných míst a lokalit s řešenou ekologickou újmou.

Informa ... více >>

První spuštění - získání oprávnění k editaci

Při nastavení kurzoru na zástupce programu SEKMeditor a stisknutí klávesy „Enter“ nebo dvojklikem levým tlačítkem polohovacího zařízení (např. myši) spustíte program SEKMeditor.

Při prvním spuštění bude postup značně odlišný a složitější od běžného spušt ... více >>

K čemu slouží program SEKMeditor?

SEKMeditor slouží k editaci dat do databáze systému evidence kontaminovaných, resp. potenciálně kontaminovaných míst (SEKM) a mohou jím být editovány také lokality sledované jako ekologická újma dle zákona č. 167/2008.

Dále program slouží k hodnocení priorit odst ... více >>